รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บ.เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T1510101807 วัสดุการแพทย์


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
115-595719 ยา


บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161212385 ยา
1161207586 ยา
1161294144 ยา
1161320040 ยา
1161328946 ยา
1161328924 ยา
1161386460 ยา
1161386450 ยา
1161380131 ยา
1161383906 ยา


บริษัท ซีนัส เทคโนโลยี่ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6011002 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6012004 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6012005 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6011003 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5447365183 ยา


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่บิล
หมวด
60123363 ยา
60128567 ยา
60193736 ยา


บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
si17-17703 ยา
SI17-20320 ยา
SI17-22634 ยา
SI17-26989 ยา
17-40135 ยา
SI17-42298 ยา


บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
170613-056 ยา
170904-039 ยา
SIS171218-087 ยา


บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
601255 ยา


บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
C6004930 ยา


บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
ก1123/60 วัสดุสำนักงาน
ก1124/60 วัสดุสำนักงาน
ก1125 วัสดุงานบ้าน
ก1126/60 วัสดุงานบ้าน
ก1127/60 วัสดุบริโภค
ก1156/60 วัสดุสำนักงาน
ก1155/60 วัสดุงานบ้าน
ก1200/60 วัสดุบริโภค
ก1202/60 วัสดุบริโภค
030-1471 วัสดุสำนักงาน
030-1470 วัสดุสำนักงาน
030-1469 วัสดุสำนักงาน
030-1468 วัสดุสำนักงาน
030-1465 วัสดุสำนักงาน
030-1463 วัสดุสำนักงาน
030-1461 วัสดุสำนักงาน
030-1477 วัสดุสำนักงาน
030-1460 วัสดุสำนักงาน
030-1483 วัสดุสำนักงาน
030-1482 วัสดุสำนักงาน
030-1479 วัสดุสำนักงาน
030-1484 วัสดุสำนักงาน
030-1485 วัสดุสำนักงาน
030-1486 วัสดุสำนักงาน
030-1487 วัสดุสำนักงาน


บริษัท อิออนเมด จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6004230 วัสดุการแพทย์
B6005162 ยา
B6006005 ยา
2445007 ยา
B6007316 ยา
B6011167 ยา
B6012086 ยา
6001070 วัสดุการแพทย์
B6101048 ยา


บริษัท ฮาวาดี จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-602974 วัสดุคอมพิวเตอร์


บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
721116680 ยา
721118930 ยา


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา


บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
8370070618 ยา


บริษัท เอมเด็นท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0360-000336 วัสดุทันตกรรม


บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
A-07-0137-60 ยา
A-08-0041-60 ยา
S-12-0381/60 ยา


บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6006-293 ยา


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
DS643-00058 ยา
DS694-00069 ยา


บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1715293 ยา


หจก.เจ ที เอ็น เคมิคอล
เลขที่บิล
หมวด
ก20/2561 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
ก36/2561 ครุภัณฑ์งานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.เอฟ.เอฟ
เลขที่บิล
หมวด
1042 วัสดุการแพทย์
1037 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศรินทร์
เลขที่บิล
หมวด
IV0004408 วัสดุงานบ้าน
0004588 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6006020 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมคิดวิศวกลการร้อยเอ็ด
เลขที่บิล
หมวด
ก1/61 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม ดี อี (สำนักงานใหญ่)
เลขที่บิล
หมวด
60-0571SY วัสดุการแพทย์