รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T6008/10403 ยา
T6008/13041 ยา
T6009/10240 ยา
T6010/11368 ยา
T6010/11974 ยา


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
115-595719 ยา
035-601742 ยา


บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV601411 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IVN1507-430 วัสดุการแพทย์


บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
23057776 ยา
1160527550 ยา
1160512361 ยา
1160532847 ยา
1160554537 ยา
1160578690 ยา
1160541368 ยา
1160541325 ยา
1160541840 ยา
1160540446 ยา
1160537557 ยา
1160538454 ยา
1160538483 ยา
1160670644 ยา
1160559238 ยา
1160573288 ยา
1160636629 ยา
1160563519 ยา


บริษัท ซีนัส เทคโนโลยี่ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
Z6008007 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
Z6008013 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5323363925 ยา
5447365183 ยา
5447309023 ยา


บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
201602-080 ยา
IV201601-023 ยา
IV201603-144 ยา
IV201604-057 วัสดุทันตกรรม
IV201606-118 ยา
IV201607-087 ยา
IV201608-026 ยา
IV201609-042 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5324855266 ยา
5324901080 วัสดุการแพทย์
5324941283 ยา
5325074495 วัสดุการแพทย์
5325182036 ยา
5325206495 วัสดุทันตกรรม
5325334915 วัสดุการแพทย์
5325325242 วัสดุการแพทย์
5325325240 วัสดุการแพทย์
5325330207 ยา
5325325241 วัสดุการแพทย์
5325364380 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5325386017 วัสดุการแพทย์
5325390204 วัสดุการแพทย์
5325426462 ยา


บริษัท ดีเอสเมท จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SR580607 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่บิล
หมวด
60000748 ยา
60056518 ยา


บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SO59030606 วัสดุการแพทย์
SO59030153 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59060270 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59060271 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59080311 วัสดุการแพทย์
SO59090050 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59090051 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
IV0024078 วัสดุการแพทย์
so60010106 ครุภัณฑ์การแพทย์
so60010105 ครุภัณฑ์การแพทย์
IV0025546 วัสดุการแพทย์
SO60040232 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท นูเด้นท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
59-3489 วัสดุทันตกรรม
59-4240 วัสดุทันตกรรม
ds6001-0640 วัสดุทันตกรรม


บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0068427 วัสดุการแพทย์


บริษัท บี.บี.แพทยภัณฑ์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
ิิBB01267 วัสดุการแพทย์


บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60033108 ยา


บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
201731207 ยา


บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
731102169 ยา


บริษัท พัชร์ศักย์ เฮ็ลธ์ ซัพพลาย จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
600910 วัสดุการแพทย์


บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
CD-570206001 ยา


บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
170111-032 ยา
DIS170227-089 ยา
DIS170329-077 ยา
DIS170519-031 ยา
DIS170605-048 ยา
DIS170628-037 ยา


บริษัท มาซา แลบ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
M0601956 ยา


บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0459164 วัสดุทันตกรรม
IV0859193 วัสดุทันตกรรม
IV0360008 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
580466 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
5859012 วัสดุสำนักงาน


บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
029-1437 วัสดุงานบ้าน
029-1438 วัสดุงานบ้าน
029-1441 วัสดุสำนักงาน
029-1443 วัสดุงานบ้าน
029-1442 วัสดุสำนักงาน
D60060001 วัสดุสำนักงาน
60060001 วัสดุสำนักงาน
009-0421 วัสดุงานบ้าน
009-0423 วัสดุงานบ้าน
009-0428 วัสดุสำนักงาน
009-0430 วัสดุงานบ้าน
009-0429 วัสดุงานบ้าน
009-0424 วัสดุสำนักงาน
028-1374 วัสดุสำนักงาน
009-0434 วัสดุงานบ้าน
009-0432 วัสดุงานบ้าน
009-0433 วัสดุสำนักงาน
009-0439 วัสดุบริโภค
009-0440 วัสดุบริโภค
009-0444 วัสดุสำนักงาน
009-0443 วัสดุงานบ้าน
009-0441 วัสดุบริโภค


บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
59014024 ยา
59016205 ยา
59016700 ยา
59018054 ยา
59020685 ยา
59020686 ยา
60001222 ยา
60003561 ยา
60005631 ยา
600009283 ยา
600009967 ยา
60010916 ยา


บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17SN15385 ยา


บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV16080062 วัสดุการแพทย์


บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
9110033330 ยา


บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SS6012056 ยา
SO1732403 ยา
SS6024460 ยา
SS6024552 ยา


บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
551267 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


บริษัท อิออนเมด จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
B6005162 ยา


บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1702211 ยา


บริษัท เครส ฟาร์ม่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SO1722730 ยา


บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6010007 วัสดุการแพทย์
6011013 วัสดุสำนักงาน
6101009 วัสดุการแพทย์


บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
560210271 วัสดุการแพทย์
560711111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
721116680 ยา
721118930 ยา


บริษัท เทคเอซ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV-0900007 วัสดุสำนักงาน


บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
212สภ035 ยา


บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6002389 ยา


บริษัท เมดิทอป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1322715 ยา
1322714 วัสดุการแพทย์


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา
SO1705-2663 ยา


บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
8370070618 ยา


บริษัท เอช.เค. เมดิซีน จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
sk5912157 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
IV60051202 ยา
IV60090857 ยา


บริษัท เอมเด็นท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0360-000336 วัสดุทันตกรรม


บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6008090 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท เอแอนด์เจ กร๊ป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
INY17-09-002 วัสดุงานบ้าน


บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
MG6004-0443 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
MG6003-0366 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
MG6005-0072 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
s-07-0164-60 ยา
A-07-0137-60 ยา
A-08-0041-60 ยา
s-08-0526/60 ยา


บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
570822A2-00011 วัสดุคอมพิวเตอร์
591122A1-00069 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
591222A1-00027 วัสดุไฟฟ้า
600522A4-00037 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A4-00007 ครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A3-00033 ครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A1-00032 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1703100843 วัสดุทันตกรรม


บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
A170602306 วัสดุการแพทย์
A170701592 วัสดุการแพทย์


บริษัท แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
UG31866345 ยา
UG31867068 ยา


บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
PM6003-339 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
DS643-00058 ยา


บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
81547 วัสดุทันตกรรม
81551 วัสดุทันตกรรม
82645 วัสดุทันตกรรม
83101 วัสดุทันตกรรม
83572 วัสดุทันตกรรม
83554 วัสดุทันตกรรม
84033 วัสดุทันตกรรม
84405 วัสดุทันตกรรม
86367 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6018384 วัสดุการแพทย์
IV6018387 วัสดุการแพทย์
IV6019843 วัสดุการแพทย์
IV6021799 วัสดุการแพทย์
IV6021797 วัสดุการแพทย์
IV6022743 วัสดุการแพทย์
IV6025353 วัสดุการแพทย์


บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1709878 ยา
IV1710505 ยา
IV1710506 ยา


บริษัท ไอ ที ทูเดย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6008102 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
UG8003915 ครุภัณฑ์การแพทย์
UG80004173 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


ร้าน เจ ที เอ็น เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
013-08 วัสดุก่อสร้าง
sin1610-00805 ยา
016-14 ครุภัณฑ์งานบ้าน


ร้านดาราก้านตรง
เลขที่บิล
หมวด
01-064 วัสดุสำนักงาน


ร้านป้ายไอเดียดี
เลขที่บิล
หมวด
06-34 วัสดุสำนักงาน
06-33 วัสดุสำนักงาน


ร้านวีเอสเซอร์วิส
เลขที่บิล
หมวด
1-23 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
1-24 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน


ร้านแชมป์ธนะกิจ
เลขที่บิล
หมวด
10-27 วัสดุก่อสร้าง
10-28 วัสดุก่อสร้าง
10-29 วัสดุก่อสร้าง
10-30 วัสดุก่อสร้าง
10-31 วัสดุก่อสร้าง
10-32 วัสดุก่อสร้าง


หจก.เจริญพงศ์ทรานสปอร์ต 2002
เลขที่บิล
หมวด
1-14 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
เลขที่บิล
หมวด
C127430 ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยา ซัพพลาย
เลขที่บิล
หมวด
021-1007 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
เลขที่บิล
หมวด
160010722 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60020405 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60021351 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60031437 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60051181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60070093 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
เลขที่บิล
หมวด
508205 วัสดุการแพทย์
509065 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. แมนฟาร์มา
เลขที่บิล
หมวด
IV5404001612 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศรินทร์
เลขที่บิล
หมวด
IV0003920 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ
เลขที่บิล
หมวด
570400028 วัสดุคอมพิวเตอร์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6006020 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี
เลขที่บิล
หมวด
IV47781/051060 เหมาขนขยะติดเชื้อ
IV48259/061160 เหมาขนขยะติดเชื้อ
IV48797/051260 เหมาขนขยะติดเชื้อ
IV48996/291260 เหมาขนขยะติดเชื้อ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
เลขที่บิล
หมวด
BB5604-000478 วัสดุทันตกรรม
BB256005-00734 วัสดุทันตกรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส จี เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
021-094 วัสดุสำนักงาน


องค์การเภสัชกรรม
เลขที่บิล
หมวด
16340401 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16340662 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16340676 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346054 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346275 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16347793 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16347907 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16349653 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16350427 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353589 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353883 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353732 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16354482 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
18300310 ยา
18313054 ยา
18317417 ยา
19300620 ยา


อินเตอร์ ซัพพลาย
เลขที่บิล
หมวด
3123 วัสดุงานบ้าน


เด่นชัยยนต์ แอร์ หม้อน้ำ
เลขที่บิล
หมวด
2-8 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
2-9 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
2-10 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ