รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บ.เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T1510101807 วัสดุการแพทย์


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
V029323 ยา


บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
601255 ยา


บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
C6004930 ยา


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา


บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
8370070618 ยา


บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV59033117 ยา


บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6006-293 ยา


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
DS643-00058 ยา
DS694-00069 ยา


บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
39373 วัสดุการแพทย์
40281 ยา


บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1802107 ยา


หจก.เจ ที เอ็น เคมิคอล
เลขที่บิล
หมวด
ก20/2561 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
ก36/2561 ครุภัณฑ์งานบ้าน


หจก.เจริญพงศ์ทรานสปอร์ต 2002
เลขที่บิล
หมวด
1-14 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6006020 วัสดุงานบ้าน