รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T6006-10299 ยา
T6007-10674 ยา
T6007-10675 ยา


บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6007009 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008040 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008065 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008066 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008067 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008068 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008072 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008073 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008074 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008075 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008076 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6008077 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6005-00028 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
IV6005-00085 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
IV6006-00049 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
IV6006-00050 วัสดุคอมพิวเตอร์


บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
115-595719 ยา
035-601742 ยา


บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IN6003155 ยา


บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
310277401756 ยา
310377403347 ยา


บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IVN1507-430 วัสดุการแพทย์


บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
IV600304302 ยา
IV600400186 ยา


บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
23057776 ยา
1160368729 ยา


บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0054961 วัสดุทันตกรรม
IV0055951 วัสดุทันตกรรม
IV0056280 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5323363925 ยา


บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
201602-080 ยา
IV201601-023 ยา
IV201603-144 ยา
IV201604-057 วัสดุทันตกรรม
IV201606-118 ยา
IV201607-087 ยา
IV201608-026 ยา
IV201609-042 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5324397487 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
5324397486 วัสดุการแพทย์
5324398961 ยา
5324404999 ยา
5324470567 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
5324507545 ยา
532456148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5324497074 ยา
5324568647 วัสดุทันตกรรม
5324624348 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5324729543 วัสดุทันตกรรม
5324890517 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
5324812752 วัสดุทันตกรรม
5324864263 วัสดุทันตกรรม
5324844139 วัสดุทันตกรรม
5325077217 วัสดุทันตกรรม
5325075858 วัสดุทันตกรรม
5325078888 วัสดุทันตกรรม
5325222617 วัสดุทันตกรรม
5325076366 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ดีเอสเมท จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SR580607 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท ทัชแล็บ 2013 จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
INV6003-011 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
INV6003-070 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
INV6004-035 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท ทันตสยาม จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
L5810-0248 วัสดุทันตกรรม
l5812-0676 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่บิล
หมวด
60000748 ยา
60056518 ยา


บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6003000370 ยา


บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SO59030606 วัสดุการแพทย์
SO59030153 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59060270 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59060271 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59080311 วัสดุการแพทย์
SO59090050 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
SO59090051 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
IV0024078 วัสดุการแพทย์
so60010106 ครุภัณฑ์การแพทย์
so60010105 ครุภัณฑ์การแพทย์
IV0025546 วัสดุการแพทย์
SO60040232 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60003744 ยา
600004432 ยา
60005146 ยา


บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV60043179 ยา
IV60051273 ยา


บริษัท นูเด้นท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
59-3489 วัสดุทันตกรรม
59-4240 วัสดุทันตกรรม
ds6001-0640 วัสดุทันตกรรม


บริษัท บี เวิลด์ เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5346 วัสดุการแพทย์
108-5398 ครุภัณฑ์การแพทย์
5347 วัสดุการแพทย์
112-5554 วัสดุการแพทย์
112-5560 ครุภัณฑ์การแพทย์
113-5621 ครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท บี.บี.แพทยภัณฑ์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
ิิBB01267 วัสดุการแพทย์


บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60014986 ยา


บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
310177400145 ยา
310377400371 ยา


บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
201731207 ยา


บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
731101793 ยา
731102169 ยา
731102169 ยา


บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IU7011273 ยา


บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
170111-032 ยา
DIS170227-089 ยา
DIS170227-095 ยา


บริษัท มัณฑนา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
310277403539 ยา


บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0459164 วัสดุทันตกรรม
IV0859193 วัสดุทันตกรรม
IV0360008 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ยูนีซัน จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
2410057909 ยา


บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1604941 ยา
IV1611359 ยา
IV1704031 ยา
IV1703954 ยา
IV1707419 ยา


บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
5595949 วัสดุสำนักงาน
5757936 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
580466 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60031363 วัสดุคอมพิวเตอร์


บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
029-1437 วัสดุงานบ้าน
029-1438 วัสดุงานบ้าน
029-1441 วัสดุสำนักงาน
029-1443 วัสดุงานบ้าน
029-1442 วัสดุสำนักงาน
D60060001 วัสดุสำนักงาน
60060001 วัสดุสำนักงาน
009-0421 วัสดุงานบ้าน
009-0428 วัสดุสำนักงาน
009-0430 วัสดุงานบ้าน
009-0429 วัสดุงานบ้าน
028-1374 วัสดุสำนักงาน
009-0424 วัสดุสำนักงาน
009-0423 วัสดุงานบ้าน
009-0433 วัสดุสำนักงาน
009-0432 วัสดุงานบ้าน
009-0434 วัสดุงานบ้าน


บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
59014024 ยา
59016205 ยา
59016700 ยา
59018054 ยา
59020685 ยา
59020686 ยา


บริษัท วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IB404864 วัสดุทันตกรรม
BI4040863 วัสดุทันตกรรม
BI4050744 วัสดุทันตกรรม
BI4050745 วัสดุทันตกรรม
BI4050746 วัสดุทันตกรรม
BI4060848 วัสดุทันตกรรม
BI4060847 วัสดุทันตกรรม
BI4070798 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
BI4070797 วัสดุทันตกรรม
BI4070796 วัสดุทันตกรรม


บริษัท สกินคอสเมติกเซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV17-114 ยา


บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1170306846 ยา


บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV16080062 วัสดุการแพทย์
TSDIV15110086 วัสดุทันตกรรม
tsd iv17010157 วัสดุทันตกรรม
IV17030100 วัสดุทันตกรรม
IV17030127 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
9110033330 ยา


บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SS6012056 ยา


บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
551267 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SIN1606-00392 ยา
523150 ยา
SIN1701-00005 ยา


บริษัท อิออนเมด จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
B6003218 ยา
24450007 ยา
B6005162 ยา
B6005163 ยา


บริษัท ฮาวาดี จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-602416 วัสดุคอมพิวเตอร์


บริษัท ฮิวเมอร์ริค จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0014507 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1702211 ยา


บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6007020 วัสดุสำนักงาน
6007018 วัสดุสำนักงาน
6008018 วัสดุการแพทย์
6008017 วัสดุการแพทย์
6008037 วัสดุการแพทย์
6008019 วัสดุการแพทย์
6004017 วัสดุการแพทย์


บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
560210271 วัสดุการแพทย์
560711111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
721104502 ยา
721108986 ยา
721110439 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท เทคเอซ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV-0900007 วัสดุสำนักงาน


บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV600320-003 วัสดุการแพทย์
IV600801-001 วัสดุไฟฟ้า
IV600821-001 วัสดุการแพทย์


บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
212สภ035 ยา
601038728 ยา
601044790 ยา
601051046 ยา


บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
INV6002-0710 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
INV6003-0829 ยา
INV6004-0535 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท เมด-วัน จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1608372 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1610009 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1610345 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1610366 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
i1612334 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1702177 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1702292 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I1704080 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท เมดิซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
11824 วัสดุทันตกรรม


บริษัท เมดิทอป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1314967 วัสดุการแพทย์
1314966 วัสดุการแพทย์
1316637 วัสดุการแพทย์
1316636 วัสดุการแพทย์
1320582 ยา
1320585 วัสดุการแพทย์


บริษัท เมดิพราวด์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
201701311 วัสดุการแพทย์


บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1410069168 ยา
101170600767 ยา


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา


บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
in59100927 ยา
IN60020139 ยา


บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
8370070618 ยา


บริษัท เอช.เค. เมดิซีน จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
sk5912157 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท เอมเด็นท์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV0360-000336 วัสดุทันตกรรม


บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1703-A0360 วัสดุทันตกรรม
1740-A0215 วัสดุทันตกรรม
1703-A1435 วัสดุทันตกรรม
1705-A0468 วัสดุทันตกรรม
1705-A1338 วัสดุทันตกรรม
1706-A2379 วัสดุการแพทย์
1706-A2410 วัสดุทันตกรรม
1707-A0903 วัสดุทันตกรรม
1707-A1774 วัสดุทันตกรรม
1706-A3085 วัสดุทันตกรรม
1709-A0215 วัสดุทันตกรรม
1709-A0320 วัสดุทันตกรรม
1709-A0567 วัสดุทันตกรรม
1709-A0514 วัสดุทันตกรรม
1709-A0341 วัสดุทันตกรรม
1709-A0327 วัสดุทันตกรรม
1709-A0579 วัสดุทันตกรรม


บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SI14-1704670 ยา
SI17-1706322 ยา
SI14-1706868 ยา


บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
SK6005008 ยา


บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1704-000061 วัสดุทันตกรรม
UBBI-1706-000171 วัสดุทันตกรรม
UBBI-1705-000188 วัสดุทันตกรรม
CMBI-1707-000475 วัสดุทันตกรรม
CMBI-1708-000519 วัสดุทันตกรรม


บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60030220 ครุภัณฑ์การแพทย์


บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
mg6001-0349 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
MG6004-0443 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
MG6003-0366 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
MG6005-0072 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท แหลมทองร้อยเอ็ด จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
570822A2-00011 วัสดุคอมพิวเตอร์
591122A1-00069 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
591222A1-00027 วัสดุไฟฟ้า
600522A4-00037 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A4-00007 ครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A3-00033 ครุภัณฑ์สำนักงาน
600822A1-00032 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1703100843 วัสดุทันตกรรม
1703102316 วัสดุทันตกรรม
IV1705101260 วัสดุทันตกรรม
IV1705101407 วัสดุทันตกรรม
IV1705102150 วัสดุทันตกรรม
IV1703102193 วัสดุทันตกรรม
IV1706100377 วัสดุทันตกรรม
IV1706101359 วัสดุทันตกรรม
IV706101344 วัสดุทันตกรรม


บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60005199 ยา
60005577 ยา
60007222 ยา
60008005 ยา
60012282 ยา
60014047 ยา
60015060 ยา
60014822 ยา


บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
A170602306 วัสดุการแพทย์


บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
PM5912-107 วัสดุการแพทย์
PM6003-339 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
60007305 ยา
60007886 ยา
60008249 ยา
60008659 ยา
60009375 ยา
IVU-60010243 ยา
IVU-60012429 ยา


บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
06348 วัสดุการแพทย์


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
DS643-00058 ยา


บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
591101011 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
591104987 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
600305193 ยา
600504500 วัสดุการแพทย์
600504501 วัสดุการแพทย์


บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
81547 วัสดุทันตกรรม
81551 วัสดุทันตกรรม
82645 วัสดุทันตกรรม
83101 วัสดุทันตกรรม
83572 วัสดุทันตกรรม
83554 วัสดุทันตกรรม
84033 วัสดุทันตกรรม
84405 วัสดุทันตกรรม
86367 วัสดุทันตกรรม


บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
TP120510 วัสดุงานบ้าน
120512 วัสดุงานบ้าน


บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6006858 วัสดุการแพทย์
IV60006860 วัสดุการแพทย์
IV6006856 วัสดุการแพทย์
IV6008273 วัสดุการแพทย์
IV60008270 วัสดุการแพทย์
IV6011566 วัสดุการแพทย์
IV6011571 วัสดุการแพทย์
IV6014381 วัสดุการแพทย์
IV6014403 วัสดุการแพทย์
IV6014587 วัสดุการแพทย์


บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์
เลขที่บิล
หมวด
079-3940 ครุภัณฑ์สำนักงาน
079-3942 ครุภัณฑ์สำนักงาน
079-3944 ครุภัณฑ์สำนักงาน
079-3915 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV-600011220 ยา


บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV1704767 ยา
IV1706920 ยา


บริษัท ไอ ที ทูเดย์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6005049 วัสดุคอมพิวเตอร์
IV6006002 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
IV60050-4 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
UG8003915 ครุภัณฑ์การแพทย์
UG80004173 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


ร้าน เจ ที เอ็น เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
013-08 วัสดุก่อสร้าง
sin1610-00805 ยา
016-14 ครุภัณฑ์งานบ้าน


ร้าน ไวเทิล เมด
เลขที่บิล
หมวด
0349 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์


ร้านชัยสว่าง
เลขที่บิล
หมวด
8-34 วัสดุสำนักงาน
8-35 วัสดุสำนักงาน
8-36 วัสดุสำนักงาน
8-37 วัสดุสำนักงาน
8-42 วัสดุงานบ้าน
8-43 วัสดุงานบ้าน
8-44 วัสดุงานบ้าน


ร้านป้ายไอเดียดี
เลขที่บิล
หมวด
06-34 วัสดุสำนักงาน
06-33 วัสดุสำนักงาน
23-23 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-24 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-26 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-29 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-30 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-40 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
24-02 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


ร้านวีเอสเซอร์วิส
เลขที่บิล
หมวด
1-23 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
1-24 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน


ร้านเอเชียวอเตอร์ 101
เลขที่บิล
หมวด
001-47 วัสดุก่อสร้าง
001-46 วัสดุก่อสร้าง
001-37 วัสดุก่อสร้าง
002-13 วัสดุก่อสร้าง


ร้านแชมป์ธนะกิจ
เลขที่บิล
หมวด
10-3 วัสดุไฟฟ้า
10-13 วัสดุก่อสร้าง
10-12 วัสดุก่อสร้าง
10-11 วัสดุก่อสร้าง
10-14 วัสดุก่อสร้าง
10-18 วัสดุก่อสร้าง
10-17 วัสดุก่อสร้าง
10-16 วัสดุก่อสร้าง
10-15 วัสดุก่อสร้าง
10-20 วัสดุก่อสร้าง
10-21 วัสดุก่อสร้าง
10-22 วัสดุก่อสร้าง
10-19 วัสดุก่อสร้าง
10-26 วัสดุก่อสร้าง
10-24 วัสดุก่อสร้าง
10-25 วัสดุก่อสร้าง
10-23 วัสดุก่อสร้าง


ร้านไอเดียดี
เลขที่บิล
หมวด
23-25 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-27 ค่าจ้างเหมาบริการฯ
23-28 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


หจก.เจริญพงศ์ทรานสปอร์ต 2002
เลขที่บิล
หมวด
1-14 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
เลขที่บิล
หมวด
C127430 ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
เลขที่บิล
หมวด
IV6004367 ยา
IV6006073 ยา
IV6011832 ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยา ซัพพลาย
เลขที่บิล
หมวด
237-11808 วัสดุการแพทย์
240-11967 วัสดุการแพทย์
240-11998 วัสดุการแพทย์
240-11999 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
242-12066 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
เลขที่บิล
หมวด
160010722 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60020405 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60021351 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60031437 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
I60051181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู.เอฟ.เอฟ
เลขที่บิล
หมวด
020-0960 วัสดุการแพทย์
020-0983 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
020-0993 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
020-1000 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
เลขที่บิล
หมวด
508205 วัสดุการแพทย์
509065 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. แมนฟาร์มา
เลขที่บิล
หมวด
IV5404001612 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคจี เซอร์วิส
เลขที่บิล
หมวด
TKIV60-07-03 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
TKIV60-07-04 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศรินทร์
เลขที่บิล
หมวด
IV0003920 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ
เลขที่บิล
หมวด
570400028 วัสดุคอมพิวเตอร์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6005009 วัสดุการแพทย์
IV6006001 วัสดุการแพทย์
IV6006020 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
เลขที่บิล
หมวด
600850 วัสดุการแพทย์
601498 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
601497 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
601778 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
602081 วัสดุการแพทย์
602705 เวชภัณฑ์มิใช่ยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรืองโรจน์สระบุรี
เลขที่บิล
หมวด
IV47082-060960 เหมาขนขยะติดเชื้อ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.พี. เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
60-1716 วัสดุงานบ้าน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
เลขที่บิล
หมวด
BB5604-000478 วัสดุทันตกรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส จี เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
021-094 วัสดุสำนักงาน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล
เลขที่บิล
หมวด
593596 วัสดุการแพทย์
593850 วัสดุการแพทย์
600126 วัสดุการแพทย์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์
เลขที่บิล
หมวด
011579 วัสดุทันตกรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีการยาง เสลภูมิ
เลขที่บิล
หมวด
1 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
9 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
14 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
13 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
11 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
10 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
8 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
7 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
6 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
5 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
4 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
3 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
2 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
12 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ


ห้่างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
เลขที่บิล
หมวด
535703 ยา
536194 ยา
537581 ยา
539646 ยา
541387 ยา
541659 ยา


องค์การเภสัชกรรม
เลขที่บิล
หมวด
16340401 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16340662 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16340676 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346054 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16346275 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16347793 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16347907 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16349653 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16350427 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353589 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353883 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16353732 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
16354482 เวชภัณฑ์มิใช่ยา
18300310 ยา
18313054 ยา
18317417 ยา
19300620 ยา
10302435 ยา
10303310 ยา


อินเตอร์ ซัพพลาย
เลขที่บิล
หมวด
3123 วัสดุงานบ้าน


เด่นชัยยนต์ แอร์ หม้อน้ำ
เลขที่บิล
หมวด
2-7 ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
2-7 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


เสวีพาณิชย์
เลขที่บิล
หมวด
10-5 วัสดุไฟฟ้า
10-4 วัสดุไฟฟ้า
10-8 วัสดุไฟฟ้า
10-7 วัสดุไฟฟ้า
10-6 วัสดุไฟฟ้า
186-16 วัสดุไฟฟ้า
186-17 วัสดุไฟฟ้า
486-18 ครุภัณฑ์สำนักงาน
186-19 วัสดุไฟฟ้า
186-20 วัสดุไฟฟ้า
186-21 วัสดุไฟฟ้า
186-22 วัสดุไฟฟ้า
186-23 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
604-1 วัสดุไฟฟ้า
604-2 วัสดุไฟฟ้า
604-3 วัสดุไฟฟ้า
604-6 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
604-5 ครุภัณฑ์สำนักงาน


เอส เอ ไมเดิร์น ไลน์
เลขที่บิล
หมวด
59000193 วัสดุการแพทย์


ไทยธรรม
เลขที่บิล
หมวด
310 วัสดุงานบ้าน


ไอคิว ควอลลิตี้
เลขที่บิล
หมวด
IV6002010 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
IV6004010 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์