รายการบิลที่ อนุมัติการจ่ายแล้ว  
 
บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1161100992 ยา


บ.เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
T1510101807 วัสดุการแพทย์


บริษัท 101 ออโต้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
1cd-17020001 ครุภัณฑ์สำนักงาน


บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
17-008 ยา


บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
601255 ยา


บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
C6004930 ยา


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บิล
หมวด
1704-0490 ยา


บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
8370070618 ยา


บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
6102030 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
เลขที่บิล
หมวด
IV6006-293 ยา


หจก.เจริญพงศ์ทรานสปอร์ต 2002
เลขที่บิล
หมวด
1-14 ค่าจ้างเหมาบริการฯ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิโซ เทรดดิ้ง
เลขที่บิล
หมวด
IV6006020 วัสดุงานบ้าน