20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 22 เมษายน 2562
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   E119     NIDM Without complications       114       114   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       44       44   
  3   K021     Caries of dentine       20       20   
  4   N185     Chronic kidney disease, stage 5       9       8   
  5   F2090     Schizophrenia, unspecified, Continuous       9       9   
  6   K041     Necrosis of pulp       9       9   
  7   F2099     Schizophrenia, unspecified, Period of observation less than one year       8       8   
  8   K045     Chronic apical periodontitis       8       8   
  9   F2050     Residual schizophrenia, Continuous       7       7   
  10   A150     Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture       6       6   
  11   M6260     หลายตำแหน่ง       5       5   
  12   P599     Neonatal jaundice, unspecified       5       5   
  13   K040     Pulpitis       5       5   
  14   G409     Epliepsy, unspecified       5       5   
  15   M4796     บรเวณเอว       5       5   
  16   L309     Dermatitis, unspecified       4       4   
  17   F29     Unspecified nonorganic psychosis       4       4   
  18   H259     Senile cataract, unspecified       3       3   
  19   F2098     Schizophrenia, unspecified, Other       3       3   
  20   F419     Anxiety disorder, unspecified       3       3   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ