20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   J459     Asthma, unspecified       59       59   
  2   I10     Essential (primary) hypertension       21       21   
  3   E119     NIDM Without complications       21       21   
  4   N185     Chronic kidney disease, stage 5       21       21   
  5   K30     Dyspepsia       15       15   
  6   J449     Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified       10       10   
  7   K045     Chronic apical periodontitis       9       9   
  8   J00     Acute nasopharyngitis [common cold]       8       8   
  9   A099     Gastroenteritis and colitis of unspecified origin       8       8   
  10   K051     Chronic gingivitis       7       7   
  11   R42     Dizziness and giddiness       6       6   
  12   G819     Hemiplegia, unspecified       6       6   
  13   K053     Chronic periodontitis       6       6   
  14   M7919     มิได้ระบุรายละเอียด       5       5   
  15   N390     Urinary tract infection, site not specified       5       5   
  16   A150     Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture       5       5   
  17   J209     Acute bronchitis, unspecified       4       3   
  18   D582     Other haemoglobinopathies       4       4   
  19   K041     Necrosis of pulp       4       4   
  20   J029     Acute pharyngitis, unspecified       3       3   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ