20 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ข้อมูล 20 อันดับโรค OPD ของวันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2561
อับดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   I10     Essential (primary) hypertension       18       18   
  2   E119     NIDM Without complications       18       18   
  3   J459     Asthma, unspecified       14       14   
  4   A150     Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture       8       8   
  5   J449     Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified       4       4   
  6   K054     Periodontosis       2       2   
  7   D560     Alpha thalassaemia       2       2   
  8   M6260     หลายตำแหน่ง       2       2   
  9   J209     Acute bronchitis, unspecified       2       2   
  10   M6266     ขาท่อนล่าง       1       1   
  11   M4806     บรเวณเอว       1       1   
  12   M1097     ข้อเท้าและเท้า       1       1   
  13   K291     Other acute gastritis       1       1   
  14   K083     Retained dental root       1       1   
  15   K30     Dyspepsia       1       1   
  16   M6269     มิได้ระบุรายละเอียด       1       1   
  17   R53     Malaise and fatigue       1       1   
  18   R529     Pain, unspecified       1       1   
  19   R5101     Facial pain, unspecified       1       1   
  20   R509     Fever, unspecified       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ