จำนวนผู้มารับบริการตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงปีและวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการ ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2562
ปี พ.ศ. จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  2562   61       61   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ