ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยใน ของวันนี้ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       4       4   
  2   77     77 ผู้สูงอายุ       3       3   
  3   71     71 เด็ก 0-12 ปี       1       1   
  4   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       1       1   
  5   82     82 ผสส. อสม.       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ