ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       78       78   
  2   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       60       60   
  3   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       35       35   
  4   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       25       25   
  5   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       19       19   
  6   82     82 ผสส. อสม.       12       12   
  7   71     71 เด็ก 0-12 ปี       11       11   
  8   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       9       9   
  9   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       5       5   
  10   10     10 ชำระเงินครบ       4       4   
  11   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       4       4   
  12   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       3       3   
  13   76     76 ภิกษุ สามเณร แม่ชี       3       3   
  14   85     85 UC นอกเขตในจังหวัด รอยต่อ       2       2   
  15   73     73 นักเรียน สปช.       1       1   
  16   81     81 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  17   87     87 บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  18   26     26 ข้าราชการจ่ายตรง กทม.       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ