ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       84       84   
  2   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       39       39   
  3   00     00 สิทธิฟรีในโครงการต่างๆ       33       33   
  4   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       27       27   
  5   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       24       24   
  6   82     82 ผสส. อสม.       10       10   
  7   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       6       5   
  8   71     71 เด็ก 0-12 ปี       3       3   
  9   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       1       1   
  10   76     76 ภิกษุ สามเณร แม่ชี       1       1   
  11   10     10 ชำระเงินครบ       1       1   
  12   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ