ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2562
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       21       21   
  2   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       16       16   
  3   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       6       6   
  4   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       5       5   
  5   82     82 ผสส. อสม.       3       3   
  6   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       3       3   
  7   71     71 เด็ก 0-12 ปี       2       2   
  8   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       1       1   
  9   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       1       1   
  10   81     81 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  11   87     87 บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       1       1   
  12   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ