ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 22 เมษายน 2562
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       122       122   
  2   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       87       87   
  3   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       84       84   
  4   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       76       76   
  5   71     71 เด็ก 0-12 ปี       71       70   
  6   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       50       49   
  7   00     00 สิทธิฟรีในโครงการต่างๆ       34       34   
  8   82     82 ผสส. อสม.       18       18   
  9   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       14       14   
  10   01     01 UC (ฟอกไต)       10       10   
  11   29     29 กรมบัญชีกลาง (ฟอกเลือด)       10       10   
  12   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       10       10   
  13   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       9       9   
  14   10     10 ชำระเงินครบ       8       8   
  15   76     76 ภิกษุ สามเณร แม่ชี       7       7   
  16   51     51 UC นอกเขตต่างจังหวัด (ชำระเงินเอง)       6       6   
  17   73     73 นักเรียน สปช.       6       6   
  18   39     39 สิทธิว่าง       5       5   
  19   50     50 UC นอกเขตในจังหวัด (ชำระเงิน)       3       3   
  20   85     85 UC นอกเขตในจังหวัด รอยต่อ       3       3   
  21   26     26 ข้าราชการจ่ายตรง กทม.       3       3   
  22   40     40 ประกันสังคมในสังกัด สธ.(ให้เก็บเอกสาร)       2       2   
  23   20     20 ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด       2       2   
  24   81     81 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน       2       2   
  25   83     83 UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       1       1   
  26   62     62 ประกันสังคมทันตกรรม (ในเขต)       1       1   
  27   56     56 ประกันสังคม (ฟอกเลือด)       1       1   
  28   54     54 อบท. (ฟอกเลือด)       1       1   
  29   31     31 รถไม่มี พ.ร.บ. (ชำระเงินครบ)       1       1   
  30   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       1       1   
  31   99     99 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ