ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       18       17   
  2   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       15       15   
  3   77     77 ผู้สูงอายุ       13       13   
  4   29     29 กรมบัญชีกลาง (ฟอกเลือด)       10       10   
  5   71     71 เด็ก 0-12 ปี       9       9   
  6   01     01 UC (ฟอกไต)       5       5   
  7   83     83 UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       4       4   
  8   73     73 นักเรียน สปช.       4       4   
  9   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       3       3   
  10   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       2       2   
  11   56     56 ประกันสังคม (ฟอกเลือด)       2       2   
  12   82     82 ผสส. อสม.       2       2   
  13   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       1       1   
  14   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       1       1   
  15   31     31 รถไม่มี พ.ร.บ. (ชำระเงินครบ)       1       1   
  16   20     20 ใช้สิทธิเบิกหน่วยงานต้นสังกัด       1       1   
  17   63     63 ประกันสังคมทันตกรรม (นอกเขต)       1       1   
  18   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       1       1   
  19   50     50 UC นอกเขตในจังหวัด (ชำระเงิน)       1       1   
  20   57     57 ผู้พิการ นอกเขตในจังหวัด       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ