ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ตามช่วงวันที่ ที่ให้บริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ตึกผู้ป่วยนอก ของวันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2561
อับดับ รหัสสิทธิ ชื่อสิทธิการรักษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน
  1   77     77 ผู้สูงอายุ       88       88   
  2   89     89-30 บาทรักษาทุกโรค       59       59   
  3   71     71 เด็ก 0-12 ปี       42       42   
  4   00     00 สิทธิฟรีในโครงการต่างๆ       29       29   
  5   21     21 ข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง       24       23   
  6   74     74 ผู้พิการ รพ.เสลภูมิ       13       13   
  7   72     72 ผู้ป่วยรายได้น้อย(บัตรทองมี ท)       10       10   
  8   29     29 กรมบัญชีกลาง (ฟอกเลือด)       8       8   
  9   82     82 ผสส. อสม.       8       8   
  10   73     73 นักเรียน สปช.       7       7   
  11   25     25 ข้าราชการจ่ายตรง อปท.       7       7   
  12   34     34 ประกันสังคม รพ.ร้อยเอ็ด       5       5   
  13   88     88 บุคคลในครอบครัว ผสส. อสม.       4       4   
  14   85     85 UC นอกเขตในจังหวัด รอยต่อ       4       4   
  15   83     83 UC นอกเขต(ฉุกเฉิน)ต่างจังหวัด       4       4   
  16   14     14 ประกันสังคม นอกสังกัดสาธารณสุข(ชำระเอง)       3       3   
  17   51     51 UC นอกเขตต่างจังหวัด (ชำระเงินเอง)       2       2   
  18   87     87 บุคคลในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน       2       2   
  19   31     31 รถไม่มี พ.ร.บ. (ชำระเงินครบ)       2       2   
  20   10     10 ชำระเงินครบ       2       2   
  21   39     39 สิทธิว่าง       1       1   
  22   40     40 ประกันสังคมในสังกัด สธ.(ให้เก็บเอกสาร)       1       1   
  23   50     50 UC นอกเขตในจังหวัด (ชำระเงิน)       1       1   
  24   54     54 อบท. (ฟอกเลือด)       1       1   
© Approved By ศูนย์คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน โรงพยาบาลเสลภูมิ